Tjugo år i Dalarne - Skildringar.(Ny följd av"Bruksbokhållarens" och "Timmermärkarens" minnen.)

Författare
Gustaf Schröder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1924 Sverige, Stockholm
Alb. Bonnier 1896 Sverige, Stockholm 259 sidor.