Tjugofem år på Nygård - Spårvägspersonalens andelsförening Lignero

Författare
Henning Thörn
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarne 1948 Sverige, Stockholm 83 sidor. : ill.