To the bitter end - the diaries of Victor Klemperer, 1942-1945

Författare
Victor Klemperer
(Abridged and translated from the German edition by Martin Chalmers.)
Genre
Källmaterial, Dagböcker
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Phoenix 2000 Storbritannien, London xix, 684 sidor.