To the land of the reeds

Författare
Aron Appelfeld
(Aharon Appelfeld translated by Jeffrey M. Green)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Weidenfeld & Nicolson 1987 Storbritannien, London 148 sidor. 0-297-78972-4