Toeplitz preconditioners with block structure for first-order PDEs

Författare
Lina Hemmingsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala univ., Institutionen för teknisk databehandling 1993 Sverige, Uppsala 32 sidor. : diagr., tab.