Toimialaluokitus 1995

Författare
(Tilastokeskus)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tilastokeskus 1993 Finland, Helsinki 951-47-7589-9
Tilastokeskus 1993 Finland, Helsinki 214 sidor. 951-47-7590-2, 951-47-7589-9
Tilastokeskus 1993 Finland, Helsinki 102 sidor. 951-47-7591-0, 951-47-7589-9
Tilastokeskus 1993 Finland, Helsinki 120 sidor. 951-47-7608-9, 951-47-7589-9