Tokig på jobbet - om psykisk hälsa och återhämtning

Författare
Tomas Lundenmark
(Tomas Lundenmark och Christer Nilsson fotografer: Tomas Lundenmark ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Paraplyprojektet 2006 Sverige, Stockholm 88 sidor. : färgill. 91-631-8122-3