Tolf oljetaflor af P.A. Norstedt - ur Samling AKKE, Söder : katalog tillägnad Erik Wettergren på 40-årsdagen

Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. för utg. af festskrifter 1923 Sverige, Stockholm [56] sidor.