Tolkien studies Volume 2, 2005

Författare
(Edited by Douglas A. Anderson, Michael D.C. Drout, Verlyn Flieger.)
Genre
etc., interpretation, Criticism
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
West Virginia University Press 2005 West Virginia, Morgantown, W. Va ix, 325 pages 24 cm 978-1-933202-03-7