Tolv bilder till trosbekännelsen efter klassiska konstnärers tavlor, till undervisningens tjänst utg

Författare
Johannes Ljunghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Appeltoffts bokh. i distr. 1932 Sverige, Kalmar (4) sidor. Ill