Tomas Mann - biobibliografičeskij ukazatelʹ

Författare
Alʹbina A. Volgina
(Sost. A.A. Volgina i N.I. Lopatina, M. Rost.)
Genre
Bibliografi
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
VGBIL 1979 Sovjetunionen (t.o.m. 1991), Moskva 116 sidor.