Tomelilla Byagård - takarbeten 2010 - antikvarisk medverkan, 2010 : Tomelilla socken, 1130, Tomelilla kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2009 Sverige, Kristianstad 10 sidor. : ill.