Tomelilla byagård 2006-2009 - underhållsåtgärder : slutrapport antikvarisk medverkan, 2006-2009 : Tomelilla socken, nr 1130, Tomelilla kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne cop. 2009 Sverige, Kristianstad 16 sidor. : ill.