Tomträtt - kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m

Författare
Magnus Hermansson, jurist
(Magnus Hermansson och Peter Westerlind.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedts juridik 2012 Sverige, Stockholm, Finland 284 sidor. 24 cm 978-91-39-11182-5
Norstedts juridik 2012 Sverige, Stockholm, Finland 284 sidor. 24 cm