Toner och tankar - valda stycken ur andra upplagan af samlingen Purpur och hemspunnet

Författare
Axel Fredenholm
(Af Axel Fredenholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
New Eastern Weekly Publ. Co. 1912 USA, Worcester, Mass [1], 33 sidor. 20 cm