Tonttukota - Kertomus tuntureilta. Suomentanut Anni Swan. Aluperäisen teoksen nimi: Tomtekåtan

Författare
Rosa Fitinghoff
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1940 Finland, Porvoo & Helsinki