Tor Hedberg - en studie över hans diktning

Författare
Holger Ahlenius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1935 Sverige, Stockholm 78 sidor.