Torbern Bergman's foreign correspondence Vol. 1, Letters from foreigners to Torbern Bergman

Författare
(Prepared by Göte Carlid rev. and publ. by Johan Nordström.)
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, A & W 1965 Sverige, Stockholm, Uppsala lvi, [1], 466 sidor., 5 pl.-bl. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan