Torget

Originaltitel
La plaza Svenska
Författare
Hebert Abimorad
(Hebert Abimorad översättning av Siri Hultén.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Styx, Exakta print AB 2020 Sverige, Skärholmen, Malmö 81 sidor 19 cm 978-91-85747-82-5