Torna och Bara - studier i Skånes bebyggelse- och näringsgeografi före 1860

Författare
Sven Dahl, geograf
(Sven Dahl.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1942 Sverige, Lund 247 sidor., 20 pl.-s. kartor. tab.