Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och kommenterad. 8. delen. Som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Casper Wolrath Tham nob. af Vestgötha nation på gustavianska lärosalen d. 10 maji 1845 p. v. t. f. m

Författare
Carl Wilhelm Böttiger
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1845 Sverige, Upsala Wahlström & Låstbom. 1845 [2] sidor., sidor. 129-144 8:o