Torsebro krutbruk 2010 - murnings- och snickeriarbeten - slutrapport antikvarisk medverkan, 2010 : Färlöv socken, 1045, Kristianstad kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2009 Sverige, Kristianstad 15 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan