Totra-Kastalen och farledsspärrarna i Hamrångefjärdens sund - rapport från en studiecirkel i arkeologi inom ABF Gävle 1983-1993

Författare
(Redigering och layout: Jan Westlund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
ABF 1993 Sverige, Gävle 35 sidor.