Toward a good society in the twenty-first century - Principles and policies

Författare
(Edited by Nikolaos Karagiannis, John Marangos.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan, distributor Not Avail 2013 Storbritannien, Basingstoke 288 sidor. 8 b&w, line drawings, 20. 978-1-137-31362-1