Trädgårdsbok för folk- och fortsättningsskolan samt hemmet - kortfattad handledning i köksväxtodling jämte anvisningar för träds och buskars plantering och vård m.m., efter nyaste källor och praktiska rön

Författare
Harald Åkerstein
(Utarbetad av Harald Åkerstein)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförlaget 1932 Sverige, Gävle 77 sidor. : ill.
Skolornas läroboksförl. 1924 Sverige, Stockholm 77 sidor.