Trädgårdsskötsel

Författare
Carl G. Dahl
(Utarbetad av Carl G. Dahl och Linus Ekbrant.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermods korrespondentinstitut 1941 Sverige, Malmö [482] sidor. var. pag. ill.
Hermods korrespondentinstitut . 1937 Sverige, Malmö [250] sidor. var. pag. : ill.