Trädgårdsskötsel - fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m

Författare
Daniel Müller
(Af Daniel Müller)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1888 Sverige, Stockholm 3 vol. (335, 406, 244 sidor., xii pl.-bl.) : ill.