Träfönsters reaktion på klimatpåfrestningen - fullskaleprov

Författare
Bertil Larsson
(Bertil Larsson, Gunilla Billgren, Anne Marie Wilhelmsen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Göteborg 66 sidor. diagr., ill., tab.