Träklassificering

Författare
Björn Ericsson, Arkitekt
(Björn Ericsson, Torbjörn Elowson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Stockholm