Träkompositer - forskning, utveckling, tillverkning : vem gör vad i Japan, USA och Kanada : rapport från en resa

Författare
Hartwig Blümer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1993 Sverige, Skellefteå 29 sidor.
1992 Sverige, Luleå