Träna engelska ord, Facit

Författare
Christer Amnéus
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1996 Sverige, Stockholm 5 sidor. 24 cm 91-21-06420-2, 91-21-06418-0
Almqvist & Wiksell 1995 Sverige, Stockholm [2], 29 sidor. : ill. 30 cm 91-21-06418-0