Träsnitt - hemskog

Författare
Lars Lerin
(Lars Lerin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studieförbundet Vuxenskolan, Mediaprint 1998 Sverige, Stockholm, Uddevalla 31 sidor. färgill. 30 cm
Syntryck, Wallin & Dalholm 1994 Sverige, Sunnemo, Lund [93] sidor. ill. (vissa i färg) 30 cm