Trädgårdsföreningen - vårdprogram antaget av Park- och naturnämnden 2006-02-23

Författare
(Research: Inger Ernstsson och Kolbjörn Waern foto: Kolbjörn Waern.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs stad, Park- och naturnämnden 2006 Sverige, Göteborg 162 sidor. ill.