Tractatus logico-philosophicus

I profetiskt turnerade satser behandlas många filosofiska problem inom kunskapsteori och logik, metafysik, etik och estetik som enligt författaren här får sin definitiva lösning. Tractatus är ett av 1900-talets mest omdebatterade verk.

Originaltitel
Tractatus logico-philosophicus Svenska
Författare
Ludwig Wittgenstein
(Ludwig Wittgenstein översättning: Sten Andersson faktagranskning: Marcel Quarfood.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedts, Exakta Print AB 2021 Sverige, Stockholm, Malmö 157 sidor 21 cm 978-91-1-311828-4
Norstedts 2014 Sverige 978-91-1-306118-4
Norstedt 2014 Sverige, Stockholm, Lettland 157 sidor. 22 cm 978-91-1-306049-1
MTM 2013 Sverige, Johanneshov 4 vol. (350 sidor. tryckt punktskrift)
Thales 2005 Sverige, Stockholm, Lettland 147 sidor. 22 cm
Thales, Lagerblad 1992 Sverige, Stockholm, Karlshamn 147 21 cm
Doxa, Schmidt 1982 Sverige, Lund, Helsingborg 147 sidor. 20 cm
Schildt 1962 Finland, Helsingfors 147 sidor.
Bonnier 1962 Sverige, Stockholm 147 sidor.