Trade Liberalization in Peru - Adjustment Costs Amidst High Labor Mobility

Författare
Elin. Baldarrago
(Elin Baldarrago.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
International Monetary Fund 2017 USA, Washington, D.C 1 online resource (26 sidor.)