Traditional festivities in Sweden

Författare
Ingemar Liman
(Ingemar Liman.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish inst. Sv. inst., Berling 1983 Sverige, Stockholm, Arlöv 32 sidor. ill. 20 cm