Traditionell harmonilära 2, Arbetsbok - harmonik, harmonisering, stämföring

Författare
Roine Jansson
(Roine Jansson, Ulla-Britt Åkerberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gehrmans Musikförlag cop. 2013 Sverige, Stockholm 74 sidor. : huvudsakligen musiknoter 978-91-88842-06-0
KMH förl. (Musikhögsk., Godring 1995 Sverige, Stockholm, Visby [2], 80 sidor. huvudsakligen musiknoter 978-91-88842-04-6
KMH förl. (Musikhögsk., Godring 1995 Sverige, Stockholm, Visby [2], 74 sidor. huvudsakligen musiknoter