Traditioner i möte - en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan

Författare
Björn Haglund
(Björn Haglund.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Gothoburgensis cop. 2004 Sverige, Göteborg 264 sidor. 24 cm