Trafik och stadsmönster - om trafikutvecklingens betydelse för stadsstrukturen och Göteborgsregionens balans

Författare
Hans Bjur
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljöprojekt Göteborg 1989 Sverige, Hisings Backa 33 sidor.