Trafikens miljöbelastning på Vättern

Författare
Henrick Blank
(Henrick Blank, Mette Hein och Måns Lindell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vätternvårdsförbundet 2001 Sverige, Jönköping 56 sidor. : ill.
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2001 Sverige 56