Trafikminnen 1, Minnen från spårväg, buss och järnväg

Författare
Bengt Hammar
(Bengt Hammar.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trafik-nostalgiska förlaget, Modintryckoffset 2010 Sverige, Saltsjöbaden, Stockholm 121 sidor. ill. 28 cm 978-91-86275-35-8