Tragoediæ a Runebergo scriptæ, quæ "Kungarne på Salamis" inscribitur - versus I-CCXXXVIII græis versibus expressos, adnotationibus illustratos cum thesibus vi sequentibus, permissu maxime venerandi consist. Hernoesand. modeste proposuit in publico defensurus

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Aug. V. Lönnegren)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
1871 Sverige, Luleæ 30 sidor.