Traktorkortets ABC - praktik, teori, kontrollfrågor : arbetsbok

Tillsammans med Körkortets ABC och Vägverkets kursplan ger denna bok de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att man ska bli en säker förare av traktorer och andra långsamma fordon inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsnäringarna.

Författare
Nils Gösta Bäck
(Nils Gösta Bäck teckningar: Mattias Liljedahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur/LT, Fingraf 1999 Sverige, Stockholm, Södertälje 79 sidor. ill. 24 cm