Transferering från bilderbok till CD-ROM - Mumidalens idyllterror och Gabriel Gräslöks elaka fröken

Författare
Monica Östling
(Monica Östling.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Multimedia pedagogik-teknik, Pedagogiska institutionen Univ. 1997 Sverige, Stockholm 43 sidor. ill.