Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap - en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

Författare
Eva Norrman Brandt
(Eva Norrman Brandt.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköping University, School of Health and Welfare 2019 Sverige, Jönköping 98 sidor illustrationer 978-91-88669-01-8
Jönköping University, School of Health and Welfare 2019 Sverige, Jönköping 98