Tranströmerska insektsamlingen från Runmarö

Författare
Fredrik Sjöberg
(Fredrik Sjöberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 2011 Sverige, Stockholm, Lettland 46 sidor. 22 cm 978-91-0-012629-2
Bonnier 2011 Sverige, Stockholm, Lettland 46 sidor. 22 cm 978-91-0-012840-1
Ellerström, Grahns boktr. 2001 Sverige, Lund, Lund 48 sidor. 21 cm