Trasumanar e organizzar

Författare
Pier Paolo Pasolini
Språk
Italienska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Italien, Milano 205 sidor.