Tre dramer

Författare
Sofokles
(Sofokles i svensk tolkning från grekiskan av Johan Bergman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prisma, Seelig, Tryckindustri 1965 Sverige, Stockholm, Solna 148 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan