Tre företagsprojekt mot vibrationsskador från handhållna maskiner

Författare
Niklas Fröjd
(Niklas Fröjd, Bertil Gustafsson, Roger Lundin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1994 Sverige 27 sidor.
IVF 1994 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 27 sidor., 5 ref.