Tre mamseller på landet för sjuttio år sedan m. fl. berättelser

Författare
Mårten Gustaf Kjellin
(Af Arnold)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ad. Johnson 1897 Sverige, Stockholm [3], 259 sidor.